საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართვა ბათუმის კონფერენციის მონაწილეებს

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართვა ბათუმის კონფერენციის მონაწილეებს

თბილისი. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი ბათუმის კონფერენციის მონაწილეებს სპეციალური განცხადებით მიმართავს.

„დღეს ჩვენ ვართ რუსეთის მთავრობისა და პრეზიდენტ პუტინის აგრესიული რიტორიკის და ეკონომიკური სანქციების სამიზნე. ამასთან ერთად პრეზიდენტი პუტინი პირადად ახდენს საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკაციას. მოვლენათა დამახინჯებით, ცრუ ნარატივის შექმნით ცდილობს მოახდინოს ტრამვული მეხსიერების ფორმირება, რომელიც შეუძლებელს გახდის რეგიონში მშვიდობის მშენებლობისა და ნდობის აღდგენის პროცესს.“, - ვკითხულობთ მიმართვაში, - „სამწუხაროდ, ჩვენი მთავრობა ვერ ახერხებს ამ რიტორიკასთან გამკლავებას. უფრო მეტიც, ისინი თავისი დაბნეულობით და უმოქმედობით პანიკას თესენ ჩვენს ქვეყანაში და ცდილობენ დაამკვიდრონ მოსაზრება, რომ რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური კავშირების გარეშე, ჩვენი ქვეყანა დაიღუპება. ამ სიტუაციაში მნიშვნელოვანია თქვენც მკაცრი პასუხი გასცეთ პუტინის იმპერიალისტურ რიტორიკას! თქვენი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის“! 

სრულად 

წყარო: https://www.transparency.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა