სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარება

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარება

თბილისი. 29-31 ივლისს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარება“ ფარგლებში, შერჩეულ საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან დასკვნითი საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს. 

„აღნიშნულის შემდგომ საინიციატივო ჯგუფების წევრები აქტიურად ჩაერთვებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტი აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EMWI Access) ფინანსური დახმარებით მიმდინარეობს და მისი მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, ნათქვამია საიას ვებგვერდზე.

სრულად...

წყარო: gyla.ge


სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა