არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია - სამუშაო შეხვედრა

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია - სამუშაო შეხვედრა

აჭარა. „სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს” (CiDA) ორგანიზებით, ციხისძირში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „ადგილობრივი თვითმართველობებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის პროცესში“.

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა კანონთან კონფლიქტში მყოფი და დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი მოზარდებისთვის, ადგილობრივ დონეზე, საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შემუშავებისა და დანერგვის თაობაზე მსჯელობა.

შეხვედრა „წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან” თანამშრომლობით, „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის“ (RIVG) და ,,გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ (GIP-Tbilisi) პარტნიორობით გაიმართა.

სრულად 

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)