ვიტალის საფაროვის მკვლელობის საქმის დეტალები და სამართლებრივი შეფასება

ვიტალის საფაროვის მკვლელობის საქმის დეტალები და სამართლებრივი შეფასება

თბილისი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი/Human Rights Center აქვეყნებს ანალიტიკურ დოკუმენტს ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. 

დოკუმენტში განხილულია ვიტალი საფაროვის საქმის მიმდინარეობის დეტალები, საქმესთან დაკავშირებული სამართლებრივი ხარვეზები და სასამართლოს განაჩენის შეფასება. 

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში სამართალი

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა