კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკების ხელოვნება

კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკების ხელოვნება

სამცხე-ჯავახეთი. ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის (PITA) მონაწილეებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩატარდა თემაზე: კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკების ხელოვნება. 

პროგრამას ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. 

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში განათლება

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა