თანაშემწეთა/სტაჟიორთა კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

თანაშემწეთა/სტაჟიორთა კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

თბილისი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა/სტაჟიორთა შესარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა დიდი რაოდენობის გათვალისწინებით, კონკურსის პირველ ეტაპს (წერითი გამოცდა) რამდენიმე ნაკადად ჩაატარებს.

„გთხოვთ, თანდართულ დოკუმენტში იხილოთ შესაბამისი გადანაწილებები“, ნათქვამია ორგანიზაციის ვებგვერდზე. 

სრულად...

წყარო: gyla.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა