2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მოკლე ანალიზი

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მოკლე ანალიზი

თბილისი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო აქვეყნებს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მოკლე ანალიზს. 

„ბიუჯეტის შემოსულობების გადაჭარბებით შესრულების და დაგეგმილზე ნაკლების დახარჯვის გამო ბიუჯეტის ნაშთი დაგეგმილზე მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდა, რომელიც არ უნდა დაიხარჯოს წლის დარჩენილ თვეებში. ფასების დონის და ლარის კურსის სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანია, მთავრობამ წლის მე-4 კვარტალში დაბალდეფიციტური ხარჯვა შეინარჩუნოს“, ნათქვამია ორგანიზაციის ვებგვერდზე. 

სრულად...

წყარო: www.transparency.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა