კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში

თბილისი. 17 და 19 სექტემბერს, ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NDI) - კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) ახალი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. კვლევა 2019 წლის ივლისში ჩატარდა და 2,131 სრულწლოვანი ადამიანი გამოიკითხა საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). კვლევა ეხებოდა სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხს და საჯარო პოლიტიკის მიმართულებას საქართველოში.

სრულად...

წყარო: crrc.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა