მონიტორინგის შედეგების ანალიზი: სიძულვილის ენა, 2018

მონიტორინგის შედეგების ანალიზი: სიძულვილის ენა, 2018

თბილისი. მედიის განვითარების ფონდი (MDF) ერთწლიანი მედია მონიტორინგის შედეგების ანალიზს - სიძულვილის ენა, 2018 აქვეყნებს. 

„დაკვირვების პერიოდში მონიტორინგის სუბიექტ მედია საშუალებებში 1 814 დისკრიმინაციული შინაარსის განცხადება გაშუქდა. ყველაზე დიდი წილი 44,1% ქსენოფობიაზე მოდის. ჰომოფობიური განცხადებები - 40,4%, რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია - (8,5%) და სხვადასხვა ნიშნით სიძულვილის ენის გაღვივება -(4%). რასისტული შინაარსის განცხადებები - 3%-ია“, ნათქვამია ორგანიზაციის გვერდზე სოციალურ ქსელში. 

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)