ნეოექსტრაქტივიზმი და „მწვანე გეოპოლიტიკა“ ლათინურ ამერიკაში

ნეოექსტრაქტივიზმი და „მწვანე გეოპოლიტიკა“ ლათინურ ამერიკაში

თბილისი. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აქვეყნებს რევაზ ქოიავას პუბლიკაციას: ნეოექსტრაქტივიზმი და „მწვანე გეოპოლიტიკა“ ლათინურ ამერიკაში. 

„არგენტინელი სოციოლოგის მარისტელა სვამპას აზრით, ხშირად ნეოექსტრაქტივიზმი „გულისხმობს სასარგებლო წიაღისეულის ექსპლუატაციას, გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას, თევზჭერის გაფართოებას, ტყეების მასშტაბურ გაჩეხვას და აგრო-ბიზნესის ზრდას (გენეტიკურად მოდიფიცირებული ისეთი პროდუქტების ხარჯზე, როგორიცაა სოიო, პალმის ზეთი, ბიოსაწვავი)“, ნათქვამია ორგანიზაციის ვებგვერდზე. 

სრულად...

წყარო: emc.org.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)