ბუნებრივი გარემოს ექსპლუატაციის დინამიკა და ბუნებრივი რესურსების როლი

ბუნებრივი გარემოს ექსპლუატაციის დინამიკა და ბუნებრივი რესურსების როლი

თბილისი. 5 ოქტომბერს, გაიმართა საჯარო დისკუსია, რომელიც ეხებოდა ბუნებრივი გარემოს ექსპლუატაციის დინამიკას და ბუნებრივი რესურსების როლს სახელმწიფოს აღმშენებლობის სამსახურში. 

„დისკუსიის ფარგლებში ძირითადი აქცენტები გაკეთდა უახლესი ისტორიის მიმოხილვაზე, რომელიც დღემდე დგას დილემის წინაშე: ეკონომიკური ზრდა vs სოციო-ეკოლოგიური დაცულობა; უმუშევრობა vs შრომა სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში. დისკუსიის მომხსენებლები იყვნენ ია ერაძე და გიორგი ცინცაძე“, ნათქვამია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ვებგვერდზე. 

სრულად...

წყარო: emc.org.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)