ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სსო-ების შეხვედრა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის პროცესში

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სსო-ების შეხვედრა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის პროცესში

სამცხე-ჯავახეთი. წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრმა (GCRT) დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან თანამშრომლობით, შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან თემაზე „ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის პროცესში“.

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)