en
ge

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის ტრენინგი ჩაატარა

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის ტრენინგი ჩაატარა

თბილისი. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და სიძულვილის ენა - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩაატარა.

სრულად...

წყარო: idfi.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში – ანგარიში

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში – ანგარიში