IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის ტრენინგი ჩაატარა

IDFI-მ ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის ტრენინგი ჩაატარა

თბილისი. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და სიძულვილის ენა - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) ჟურნალისტებისა და პროკურორებისთვის მორიგი ტრენინგი ჩაატარა.

სრულად...

წყარო: idfi.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)