საერთაშორისო ექსპერტი რელიგიის თავისუფლებაზე საქართველოში

საერთაშორისო ექსპერტი რელიგიის თავისუფლებაზე საქართველოში

თბილისი. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“ ფარგლებში, საერთაშორისო ექსპერტმა, მეგი ნიკოლსონმა, მოამზადა საქართველოს 2014-2020 წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის შესრულების მიმოხილვა. დოკუმენტში, სხვა საკითხებთან ერთად, ყურადღება ეთმობა რელიგიის თავისუფლების სფეროში არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებს.

სრულად...

წყარო: tdi.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)