ტრენინგ-კურსების მეორე ეტაპი

ტრენინგ-კურსების მეორე ეტაპი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი. კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი ტრენინგთა კურსის მეორე ეტაპი, ამჯერად სვანეთში - მესტიაში მიმდინარეობს.

„სწავლება მიზნად ისახავს ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა საქმიანობის კონკურენციის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას”.

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (2018)