en
ge

„სამხრეთიც არსებობს“ თარგმანების კრებული

„სამხრეთიც არსებობს“ თარგმანების კრებული

თბილისი. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აქვეყნებს თარგმანების კრებულს: „სამხრეთიც არსებობს“.

სრულად...

წყარო: emc.org.ge

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების სპეციფიკა (eng)

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების სპეციფიკა (eng)