ანონსი

ახალი ეკონომიკური სკოლა – საქართვველო აგრძელებს საჯარო ლექციების ციკლს.
28 მაისი – თანამედროვე ქართული ბანკი.
30 მაისი – ქაღალდის ფულზე დაფუძნებული მონეტარული პოლიტიკა.
4 ივნისი – სავალუტო საბჭო ცენტრალური ბანკის წინააღმდეგ.
6 ივნისი – უკან მომავლისკენ: სასაქონლო ფული ქაღალდის ფულის წინააღმდეგ.
დასაწყისი – 18:30
მისამართი – ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 32. ილიას უივერსიტეტის „ა" კორპუსი. აუდიტორია N 101. დასწრება თავისუფალია. გთხოვთ, სემინარში მონაწილეობის სურვილი დაგვიდასტუროთ ფეისბუქით ან ელ-ფოსტით – E-mail: [email protected] ან ტელეფონით. – Tel: 995 322 93 39 75

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა