en
ge

ანონსი

ანონსი

7 ივნისს, 17:00 საათზე, გაიმართება ვებინარი: კვებითი დარღვევების სამედიცინო ასპექტები.

სრულად...

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოში: რუკა და ანალიზი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოში: რუკა და ანალიზი