en
ge

ანონსი

ანონსი

14 ივლისს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი გამართავს წიგნის „სპეციფიკური ენობრივი დარღვევები“ პრეზენტაციას.

სრულად...

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2020), საქართველო

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსი (2020), საქართველო