en
ge

ანონსი

ანონსი

20 იანვარს, 16:00 საათზე, USAID-ის HICD ინსტიტუციური განვითარების ცენტრი წარმოგიდგენთ ვებინარს: საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სანდოობისა და გამჭვირვალობის მეთოდოლოგია.

სრულად...

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2021

სსო მეტრი – ქვეყნის ანგარიში, 2021