en
ge

გახსოვდეს ისტორია: კოტე აფხაზის ისტორია

გახსოვდეს ისტორია: კოტე აფხაზის ისტორია

„ვკვდები სიხარულით, რადგან ღირსი გავხდი საქართველოს სამსხვერპლოზე ზვარაკად მიტანისა. ჩემი სიკვდილი გამარჯვებას მოუტანს საქართველოს!“- კოტე აფხაზი #გახსოვდესისტორია, რადგან #ესქვეყანაშენიამსგავსი პოსტები