en
ge

მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1109 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

კატეგორია: განათლება
რეგიონი: კახეთი
სულ მოიძებნა: 150 ორგანიზაცია

მმართველობა და დემოკრატია (GIZ)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: პეტრა სტრემპლატი
 • მისამართი: ელენე ახვლედიანის ხევიი 3 0103 თბილისი
 • ტელეფონი: (+995 32) 220–18–36
 • ვებგვერდი: www.giz.de/en/html/index.html
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საჯარო ფინანსები და მენეჯმენტი, ადგილობრივი თვითმართველობა, სამართლებრივი გარემო და სასამართლო რეფორმა

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი (FLEX) პროგრამა (American Councils)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქრისტინე მილორავა
 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
 • ტელეფონი: (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
 • ვებგვერდი: www.americancouncils.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]ouncils.ge
 • მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის 10 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთათვის განკუთვნილი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც სრულად ფინანსდება აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. FLEX პროგრამის უპირველესი მიზანია, ამ ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის გააღრმავოს ურთიერთგაგება, რაც საშულებას აძლევს ახალგაზრდებს დააკვირდნენ და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეისწავლონ აშშ–ს მთავრობის სისტემა, ამერიკული ცხოვრების სტილი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ა.შ.

მოსახლეობა და განვითარება (გაეროს მოსახლეობის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ ხომასურიძე
 • მისამართი: თბილისი, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–11–26
 • ვებგვერდი: www.georgiaunfpa.ge
 • ელ. ფოსტა:
 • პროგრამის მიზნებია: 2015 წლისათვის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამსახური ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს; უზრუნველყოფილი იქნას საყოველთაო დაწყებითი განათლება და მოისპოს უთანასწორობა სქესთა შორის განათლების სფეროში 2015 წლამდე;  შემცირდეს დედათა სიკვდილიანობა 75 პროცენტამდე, 2015 წლისათვის; შემცირდეს ახალშობილთა სიკვდილიანობა; გაიზარდოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა; დაიკლოს შიდსის გავრცელების ტემპებმა.

მსოფლიო ბანკის მცირე გრანტების პროგრამა

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქეთევან ლოვიძე
 • მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქუჩა 16
 • ტელეფონი: (995 32) 2 91-30-96
 • ვებგვერდი: go.worldbank.org/8IPFRCWRS0
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

მცირე და საშუალო ბიზნესის გრანტები (დანიის ლტოლვილთა საბჭო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: პოლ მაკინტოში
 • მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
 • ტელეფონი: (+995 32) 223–24-37
 • ვებგვერდი: www.drc.dk
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის ფარგლებში გაიცემა გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესზეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესზე

ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური გარდაქმნის პროგრამა (Matra)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლელა ლომია
 • მისამართი: თბილისი 0103, თელავის ქ, 20
 • ტელეფონი: (+995 32) 227–62–00
 • ვებგვერდი: http://georgia.nlembassy.org/services/matra
 • ელ. ფოსტა: [email protected]; [email protected]
 • პროგრამის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს პლურალისტულ, კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებულ დემოკრატიულ საზოგადოებად ტრანსფორმაციას. შესაბამისად იგი ხელს უწყობს იმგვარ საქმიანობებს რომლებიც თავის მხრივ ახალისებს სახელმწიფოს, მისი ინსტიტუტების ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეფორმირებას და მათ შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას.