მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის პროგრამა (EU)

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები (EPF)

კავკასიის ტოლერანტობის საგანმანათლებლო პროგრამა (გადავარჩინოთ ბავშვები)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნათია დეისაძე
 • მისამართი: მიცკევიჩის 27 ბ. თბილისი 0160
 • ტელეფონი: (+995 32) 224–45–20, (+995 32) 224–45–21
 • ვებგვერდი: www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153127/k.BEDB/Georgia.htm
 • ელ. ფოსტა: (+995 32) 237–78–63
 • პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და სატელევიზიო რგოლების საშუალებით ტოლერანტობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში EWM)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ჩხეიძე
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.5
 • ტელეფონი: (+995 32) 250 54 04
 • ვებგვერდი: www.ewmi-jilep.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროექტის მიზანს წარმოადგენს მართლმსაჯულების გაძლიერება სამართლიანობის უზრუნველყოფის, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის და ადამიანის უფლებების დაცვის გზით. პროექტი ორიენტირებულია კანონის უზენაესობის კუთხით არსებული ძირითადი გამოწვევების აღმოფხვრაზე და მართლმსაჯულების და კანონის უზენაესობის სფეროში მიმდინარე იმ რეფორმების ხელშეწყობაზე,  სადაც არსებობს შესაბამისი პოლიტიკური ნება ან/და სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესი. PROLoG გააუმჯობესებს სამართლებრივ გარემოს ჯეროვანი პროცედურების გამოყენების გზით და დახვეწავს მათ აღსრულებას.

კარნეგის მკვლევართა პროგრამა (American Councils)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირმა ბარბაქაძე
 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
 • ტელეფონი: (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
 • ვებგვერდი: www.americancouncils.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყნის  ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და მკვლევარებს, ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებსა და ინსტიტუტებში განახორციელონ კვლევითი საქმიანობა.

კატასტროფების მართვა (Oxfam GB in Georgia)