მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში და რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი ძირითადი კონვენციაა. იგი იცავს უმცირესობათა ენებს, განიხილავს რა მათ ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის ასპექტად, რომლებსაც საფრთხე ემუქრება. ევროპის საბჭოში გაწევრიანებისას, საქართველომ ქარტიის ხელმოწერისა და რატიფიკაციის ვალდებულება 2000 წლის 27 აპრილამდე იკისრა.  აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს ქარტიის რატიფიკაციისა და მისი შემდგომი განხორციელებისათვის პირობების შექმნას. იგი ასევე მიზნად ისახავს უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშემწყობი ლინგვისტური, საგანმანათლებლო და კულტურული ასპექტების წინ წამოწევას/ხელშეწყობას.

ზოგადი განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაგდა მაღრაძე
 • მისამართი: თბილისი 0105, კოსტავას 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 242–85–28
 • ვებგვერდი: www.mcageorgia.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში 100-მდე საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება, მასწავლებლებისა და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება.

თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის (ევროპის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ზაალ ანჯაფარიძე
 • მისამართი: თბილისი 0179. კავსაძის 3
 • ტელეფონი: +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
 • ვებგვერდი: www.epfound.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროპის ფონდის პროგრამის – თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის მიზანია, რომ სათემო ჯგუფები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და მედია საშუალებები საკუთარ რეგიონებში აქტიურად და ინფორმირებულად იყვნენ ჩართულნი პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

ინგლისური ენა სამოქალაქო განათლების გამოყენებით (PH International - საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნანა იოსელიანი-მაისნერი
 • მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1
 • ტელეფონი: (+995-32) 223–33–38; (+995-32) 299-00-49
 • ვებგვერდი: www.ph-int.org/access_ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია გააუმჯობესოს ინგლისური ენის სწავლება საქართველოს სკოლებში, რათა ხელი შეუწყოს ევრო–ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, დასავლური ღირებულებების განმტკიცებას, ქართველი ახალგაზრდების უმაღლესი განათლების მისაღებისა და სამუშაო უნარების გაუმჯობესებას. 

ინგლისური ენის კურსები (ბრიტანეთის საბჭო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სალომე შალამბერიძე
 • მისამართი: თბილისი 0108. რუსთაველის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–07, (+995 32) 298–80–14
 • ვებგვერდი: www.britishcouncil.org/geo/ge.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ინგლისური ენის კურსები: მოზარდებისთვის, მშობლებისთვის. ინგლისური ენის შესწავლის online კურსები.

ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა (PH International - საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნანა იოსელიანი-მაისნერი
 • მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1
 • ტელეფონი: (+995-32) 223–33–38; (+995-32) 299-00-49
 • ვებგვერდი: www.ph-int.org/access_ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომი გახადოს ინგლისური ენის შესწავლა მოზარდებისთვის ეკონომიკურად შეჭირვებული ოჯახებიდან. გარდა იმისა, რომ ბავშვები შეისწავლიან ინგლისურ ენას, ისინი, ასევე ეზიარებიან ამერიკულ კულტურასა და წეს-ჩვეულებებს და განავითარებენ ლიდერის თვისებებს.