მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

სასტიპენდიო პროგრამა (ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი)

 • მისამართი: თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ. 38
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–04–67/68, (+995 32) 291–37–39
 • ვებგვერდი: www.ge.boell.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • სასტიპენდიო პროგრამა გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევებისათვის უშუალოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მისი მიზანია ახალგაზრდა სოციალურ მეცნიერთა ხელშეწყობა ინდივიდუალური და ინტერდისციპლინარული პროექტების განხორციელებაში; სამხრეთ კავკასიაში ისტორიული და სოციალური მეცნიერებების მეთოდოლოგიური და თემატური განახლება; ახალგაზრდა მეცნიერთა რეგიონალური თანამშრომლობის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში;მაღალკვალიფიციური ექსპერტების ქსელის შექმნა სამხრეთ კავკასიაში საზოგადოებრივი მეცნიერებების სფეროში საერთო პროექტების განსახორციელებლად.

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის მიზანია ასოციაციის მმართველი რგოლისა და ინდივიდუალური ადვოკატების შესაძლებლობების გაზრდით ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუციური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროექტი დამატებით ითვალისწინებს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწას და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PREID) (Chemonics)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნენსი პარკსი
 • მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. მე-2 ჩიხი #5
 • ტელეფონი: (995 322) 25 00 80; (995 322) 25 31 80
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროექტი მიზნად ისახავს დაწყებით კლასებში კითხვისა და მათემატიკის უნარების გაუმჯობესებას.

საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა – GMPP (IREX საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაია მათეშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6
 • ტელეფონი: (+995 32) 291-26-08
 • ვებგვერდი: www.irex.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა დაფინანსებულია აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის მიერ და მას IREX-ი ახორციელებს. პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში თავისუფალი მედიის პროფესიულ განვითარებას, ქართულ და ამერიკულ მედია საშუალებებს შორის გრძელვადიანი პარტნიორული კავშირების დამყარებით, პროფესიული გაცვლებით, ინდივიდუალური კონსულტაციებითა და გამოცდილების გაზიარებით. შედეგად ქართველ პარტნიორებს შესაძლებლობა აქვთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია ჟურნალისტიკის, მენეჯმენტის, ახალი ტექნოლოგიების და სხვა საკითხებში.

სოფლის მეურნეობა (Oxfam GB in Georgia)

სოფლის მეურნეობის პროგრამა (Mercy Corps)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირაკლი ქასრაშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0179, გეგეჭკორის 6
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–24–71
 • ვებგვერდი: mercycorps.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

სოციალური მეწარმეობა (ევროპის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირინა ღუღუნიშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0179. კავსაძის 3
 • ტელეფონი: +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
 • ვებგვერდი: www.epfound.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • სოციალური მეწარმეობის განვითარების და იმ ბიზნესების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობის საბაზისო ხაზს” უპირატესად სოციალური მიზნები წარმოადგენს.

სოციალური პოლიტიკა და ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა აერთიანებს სოციალურ პოლიტიკას და ბავშვის უფლებათა მონიტორინგს და კომუნიკაციას

სტიპენდიების პროგრამა (DAAD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ელიზაბეტ ფენორი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
 • ტელეფონი: (+ 995 32) 292–09–26
 • ვებგვერდი: www.ic.daad.de/tbilissi/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • სტუდენტებისთვის და მკვლევარებისთვის სტიპენდიების გაცემა

უმაღლესი განათლების პროგრამა (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ხათუნა იოსელიანი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]; [email protected]
 • უმაღლესი განათლების სისტემის გაუმჯობესება ერთერთი მთავარი გამოწვევაა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ღია, დემოკრატიული და ინკლუზიური უმაღლესი განათლების სისტემა ხელს შეუწყობს საქართველოს ახალგაზრდებში მრავალფეროვნების პატივისცემისა და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებას. 2014-2016 წლებში ფონდი ხელს შეუწყობს საქართველოს უმაღლესი განათლების სფეროში ძირითადი პრობლემების დაძლევას, უმაღლესი განათლების რეფორმის განხორციელებას და მასში საზოგადოების მონაწილეობას. შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა, ფონდი დაეხმარება სტუდენტურ ჯგუფებს განათლების სისტემაში პოზიტიური ცვლილებების განსახორციელებლად.

უმაღლესი განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაგდა მაღრაძე
 • მისამართი: თბილისი 0105, კოსტავას 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 242–85–28
 • ვებგვერდი: www.mcageorgia.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მეორე კომპაქტის ფარგლებში მოხდება მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების დანერგვა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის მიმართულებებში (STEM). აღნიშნული პროექტი გულისხმობს ამერიკული და ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტების პარტნიორობას კონსორციუმის ფარგლებში და საქართველოში ამერიკული უნივერსიტეტების საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას.  ასევე, თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს უნივერსიტეტების პროგრამების განვითარებას. უმაღლესი განათლების პროგრამის მიმართულებისათვის მოხდება 30 მილიონი აშშ დოლარის გრანტის გამოყოფა.
  სოციალური და გენდერული უთანასწორობა მნიშვნელოვნად აფერხებს ეკონომიკურ ზრდასა და სიღარიბის აღმოფხვრას. შესაბამისად, მეორე კომპაქტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური და გენდერული ასპექტების ინტეგრირებას პროექტების განხორციელების ყველა ეტაპზე.
  MCC–ის მეორე კომპაქტს საქართველოში ახორციელებს სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA-Georgia). 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (IREX საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ეკატერინე ყუფუნია
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6
 • ტელეფონი: (+995 32) 291-26-08
 • ვებგვერდი: www.irex.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ნიუ იორკის კარნეგი კორპორაციის  სრული მხარდაჭერით  აირექსმა შექმნა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს სომხეთის, საქართველოს, ბელორუსის,უკრაინის, განის, ტანზანიისა და უგანდის განსაზღვრულ უნივერსიტეტებში ადმინისტრირების გაუმჯობესებას. პროგრამის მონაწილეთა შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე და საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტის საშუალო და მაღალი რანგის მმართველებს, გაემგზავრონ ამერიკაში რვაკვირიანი პროგრამის ფარგლებში და იმუშაონ ამერიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამერიკელ კოლეგასთან ერთად კონკრეტული უნივერსიტეტის რეფორმის პროექტზე. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში პროგრამის მონაწილეებმა უნდა აწარმოონ კვლევა რომელიმე კონკრეტულ რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხზე. აღნიშნული კვლევა შემდგომში გამოქვეყნდება და გავრცელდება პროგრამის მონაწილე უნივერსიტეტებში.