მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

განათლება და სოციალური სერვისები (გადავარჩინოთ ბავშვები)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნათია დეისაძე
 • მისამართი: მიცკევიჩის 27 ბ. თბილისი 0160
 • ტელეფონი: (+995 32) 224–45–20, (+995 32) 224–45–21
 • ვებგვერდი: www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6153127/k.BEDB/Georgia.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროექტის მიზანია ქუჩის ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ასევე სახელმწიფო პროგრამების და სტრატეგიების გაუმჯობესება, რათა ისინი მორგებული იყოს ბავშვების საჭიროებებს და შეამციროს საზოგადებაში მათი სტიგმატიზაციის დონე.

განათლების პროგრამა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელ განათლებას, ინკლუზიურ განათლებას და კატასტროფის რისკების შემცირებას

განათლების ჯანდაცვისა დ ა სოციალური განვითარების პროგრამა (EU)

განვითარების პროგრამები (CARE International in the Caucasus.)

განსახლების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა ორიენტირებულია სამი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაზე: ნებაყოფლობითი რეპატრიაცია, ლოკალური ინტეგრაცია და განსახლება.

გარემო და კლიმატის ცვლილება (GIZ)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ჰარნს იოჰან ლიმტი
 • მისამართი: თბილისი გულუას #6
 • ტელეფონი: (+995 32) 220–18–28
 • ვებგვერდი: www.giz.de/en/html/index.html
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მდგრადი ბიომრავალფეროვნების მართვა სამხრეთ კავკასიაში

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება(ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო)

გარემოს პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ლტოლვილების დახმარების დროს გარემოზე ზიანის შემცირება

გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთათვის ალუმნი გრანტები (აშშ–ს საელჩო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თეა კუჭუხიძე
 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995 32) 227–79–26
 • ვებგვერდი: georgia.usembassy.gov/resources/programs/grant-programs/alumni-programs.html
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს ამერიკის საელჩოს მხარი დაუჭიროს ამერიკის მთავრობის  კურსდამთავრებულთა საქმიანობას.

გენდერი (Oxfam GB in Georgia)

გენდერული თანასწორობა (გაეროს მოსახლეობის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ ხომასურიძე
 • მისამართი: თბილისი, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–11–26
 • ვებგვერდი: www.georgiaunfpa.ge
 • ელ. ფოსტა:
 • პროგრამის მიზნებია: ოჯახის დაგეგმვა და არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება;  კვალიფიცირებული დახმარება მშობიარობის დროს; გადაუდებელი გინეკოლოგიური დახმარება ყველა ქალს, რომელსაც განსაზღვრულ დროს გართულებები შეექმნება.

გლობალური სტუდენტური გაცვლითი პროგრამა (UGRAD) (IREX საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ეკატერინე ყუფუნია
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6. სართული 3.
 • ტელეფონი: (+995 32) 291-26-08
 • ვებგვერდი: www.irex.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • გლობალური სტუდენტური გაცვლითი პროგრამა წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის ბიუროს პროგრამას. იგი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელორუსიიდან, საქართველოდან, ყაზახეთიდან, ყირგიზეთიდან, მოლდოვეთიდან, რუსეთიდან, ტაჯიკეთიდან, თურქმენეთიდან, უკრაინიდან და უზბეკეთიდან ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში ისწავლონ ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტში ან კოლეჯში. პროგრამა არ ითვალისწინებს აკადემიური ხარისხის მინიჭებას. მონაწილეები შეირჩევიან ღია, თანასწორუფლებიანი კონკურსის საფუძველზე.