მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას (G-MEDIA) (IREX საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მეთ შელი
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. 6
 • ტელეფონი: (+995 32) 291-26-08
 • ვებგვერდი: www.irex.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • USAID-ის მიერ დაფინანსებული 4 წლიანი პროგრამა „ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას” მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს ახალი ამბებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა/ხარისხი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ახალი და ტრადიციული პლატფორმების გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა, საქართველოში, ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების საშუალებით, საფუძველს ჩაუყრის ქართული მედია გარემოს განვითარებას.

ღია კარის საგრანტო პროგრამა (ევროპის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირინა ღუღუნიშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0179. კავსაძის 3
 • ტელეფონი: +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
 • ვებგვერდი: www.epfound.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროპის ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამა ხელს უწყობს ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით, გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები.

ხელოვნება და კულტურა (ბრიტანეთის საბჭო)

ჯანდაცვა (Oxfam GB in Georgia)

ჯანდაცვისა და სოციალური განვითარების პროგრამა (USAID საქართველო)

 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995-32) 254-40-00
 • ვებგვერდი: www.georgia.usaid.gov
 • ელ. ფოსტა:
 • USAID-ის პროგრამების ჯანდაცვის სფეროში მიზნად ისახავს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას; ინფექციური დაავადებებიის, ტუბერკულოზის და აივ / შიდსის შემცრებას და პრევენციას. ასევე ჯანდაცვის სფეროში ჯანმრთელობის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას.

ჯანმრთელობის პროგრამა (გადავარჩინოთ ბავშვები)