en
ge

მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1109 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

კატეგორია: განათლება
რეგიონი: კახეთი
სულ მოიძებნა: 150 ორგანიზაცია

უმაღლესი განათლების პროგრამა (ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაგდა მაღრაძე
 • მისამართი: თბილისი 0105, კოსტავას 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 242–85–28
 • ვებგვერდი: www.mcageorgia.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მეორე კომპაქტის ფარგლებში მოხდება მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების დანერგვა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის მიმართულებებში (STEM). აღნიშნული პროექტი გულისხმობს ამერიკული და ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტების პარტნიორობას კონსორციუმის ფარგლებში და საქართველოში ამერიკული უნივერსიტეტების საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას.  ასევე, თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს უნივერსიტეტების პროგრამების განვითარებას. უმაღლესი განათლების პროგრამის მიმართულებისათვის მოხდება 30 მილიონი აშშ დოლარის გრანტის გამოყოფა.
  სოციალური და გენდერული უთანასწორობა მნიშვნელოვნად აფერხებს ეკონომიკურ ზრდასა და სიღარიბის აღმოფხვრას. შესაბამისად, მეორე კომპაქტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური და გენდერული ასპექტების ინტეგრირებას პროექტების განხორციელების ყველა ეტაპზე.
  MCC–ის მეორე კომპაქტს საქართველოში ახორციელებს სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA-Georgia). 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (IREX საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ეკატერინე ყუფუნია
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.6
 • ტელეფონი: (+995 32) 291-26-08
 • ვებგვერდი: www.irex.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ნიუ იორკის კარნეგი კორპორაციის  სრული მხარდაჭერით  აირექსმა შექმნა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს სომხეთის, საქართველოს, ბელორუსის,უკრაინის, განის, ტანზანიისა და უგანდის განსაზღვრულ უნივერსიტეტებში ადმინისტრირების გაუმჯობესებას. პროგრამის მონაწილეთა შერჩევა ხდება კონკურსის საფუძველზე და საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტის საშუალო და მაღალი რანგის მმართველებს, გაემგზავრონ ამერიკაში რვაკვირიანი პროგრამის ფარგლებში და იმუშაონ ამერიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამერიკელ კოლეგასთან ერთად კონკრეტული უნივერსიტეტის რეფორმის პროექტზე. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში პროგრამის მონაწილეებმა უნდა აწარმოონ კვლევა რომელიმე კონკრეტულ რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხზე. აღნიშნული კვლევა შემდგომში გამოქვეყნდება და გავრცელდება პროგრამის მონაწილე უნივერსიტეტებში.

ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას (G-MEDIA) (IREX საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მეთ შელი
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. 6
 • ტელეფონი: (+995 32) 291-26-08
 • ვებგვერდი: www.irex.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • USAID-ის მიერ დაფინანსებული 4 წლიანი პროგრამა „ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას” მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს ახალი ამბებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა/ხარისხი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ახალი და ტრადიციული პლატფორმების გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამა, საქართველოში, ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების საშუალებით, საფუძველს ჩაუყრის ქართული მედია გარემოს განვითარებას.

ღია კარის საგრანტო პროგრამა (ევროპის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირინა ღუღუნიშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0179. კავსაძის 3
 • ტელეფონი: +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
 • ვებგვერდი: www.epfound.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროპის ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამა ხელს უწყობს ადგილობრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საგრანტო პროექტების მეშვეობით, გამოავლინონ საზოგადოების წინაშე მდგომი მწვავე პრობლემები და მოიძიონ მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები.

ხელოვნება და კულტურა (ბრიტანეთის საბჭო)

ჯანდაცვა (Oxfam GB in Georgia)