მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა (SDC)

  • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მათიას ვეინგარტი
  • მისამართი: თბილისი, რადიანის ქ. #9
  • ტელეფონი: (+995 32) 2 22 37 21; 2 22 78 63
  • ვებგვერდი: www.swisscoop.ge
  • ელ. ფოსტა: [email protected]
  • პროგრამა მიზნად ისახავს კრიზისებისას და ბუნებრივი კატასტროფებისას დაზარალებული ადამიანებისთვის ტკივილის შემცირებისა და სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის საჭირო დახმარების აღმოჩენას.