სალექციო კურსი: „ომი და მშვიდობა“ გრძელდება

სალექციო კურსი: „ომი და მშვიდობა“ გრძელდება

თბილისი. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი 2019 წელსაც აგრძელებს სალექციო კურსს „ომი და მშვიდობა“. 

სალექციო კურსის მიზანია, ახალგაზრდებს მიაწოდოს ცოდნა კონფლიქტებისა და მშვიდობის კვლევების კუთხით არსებული სხვადასხვა თეორიული მიდგომის, კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში ახალგაზრდების როლის შესახებ და ასევე, შესაძლებლობა მისცეს მათ ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი შეხედულებები ომისა და მშვიდობის საკითხებზე. 

სრულად...

წყარო: ორგანიზაციის გვერდი სოციალურ ქსელში

სიახლეები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის 2018–2020

ევროკავშირის წარმომადგენლობა