მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

გრანტების პროგრამა (DAAD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ელიზაბეტ ფენორი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
 • ტელეფონი: (+ 995 32) 292–09–26
 • ვებგვერდი: www.ic.daad.de/tbilissi/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

დაუცველთა საცხოვრებელი და სათემო სახლების რეაბილიტაცია (დანიის ლტოლვილთა საბჭო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: პოლ მაკინტოში
 • მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
 • ტელეფონი: (+995 32) 223–24-37
 • ვებგვერდი: www.drc.dk
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მიზნად ისახავს ლტოლვილთა საცხოვრებელი ადგილის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას

დაცვის პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მილიონობით ლტოლვილის და მოქალაქეობის არმქონე პირების დაცვა

დახმარების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მიუსაფარი ადამიანების დახმარება თავშესაფრებით, საკვებით, წყლით, ჯანმრთელობისთვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფით

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პერინატალური, დედათა და ჩვილ ბავშვთა ჯანმრთელობა, იმუნიზაცია, კვება, წყალი და სანიტარია

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების პროგრამა (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო)

დემოკრატიისა და მმრათველობის პროგრამა (USAID საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დანიელა რიფი
 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995-32) 254-40-00
 • ვებგვერდი: www.georgia.usaid.gov
 • ელ. ფოსტა:
 • დემოკრატიისა და მმრათველობის პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას. ასევე სამოქალაქო საზოგადოების როლის და მედიის თავისუფლების გაზრდით, ძლიერი დემოკრატიის დამკვიდრებას.

დემოკრატიული განათლებისა და დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამა (NIMD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირაკლი ქობალია
 • მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქ. 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 298–24–56
 • ვებგვერდი: school.nimd.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა საზოგადოებაში და შექმნას საფუძველი პოლიტიკური პლურალიზმისათვის, ასევე საკანონმდებლო რეფორმების მხარდაჭერა და საქართველოში უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და მდგრადი დემოკრატიის ხელშეწყობა.

დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში - G3 (MSI)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მარის მიკელსონსი
 • მისამართი: თბილისი, მცხეთის ქ. 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 60 13 02
 • ვებგვერდი: goodgovernance.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • USAID-ის მიერ დაფინანსებული დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G3) პროგრამა მიზნად ისახავს ითანამშრომლოს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მმართველობის საკითხებში, რათა ხელი შეუწყოს ინსტიტუტების ხარისხისა და ეფექტურობისა და ინსტიტუციური ანგარიშვალდებულების ზრდას მოქალაქეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ.

დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა (UNDP)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნილ სკოტი
 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+99532) 225 11 26
 • ვებგვერდი: www.undp.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

ევროინტეგრაციის მიმართულება (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ივანე ჩხიკვაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროკავშირის ინსტიტუტების მონაწილეობისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინსტრუმენტების გამოყენებით, ფონდი თავის პარტნიორებთან ერთად მონიტორინგს გაუწევს საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და გაზრდის მთავრობის ანგარიშვალდებულების ხარისხს. ასევე, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ადვოკატირებას გაუწევს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებას,  უმცირესობათა უფლებებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ფონდი დაეხმარება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესწავლაში, რომ წარმოადგინონ ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევა და ხელი შეუწყონ პოლიტიკის ცვლილებას.

ევროპა და სამხრეთ კავკასია (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო ლეჟავა
 • მისამართი: თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ., 38
 • ტელეფონი: www.ge.boell.org
 • ვებგვერდი: www.ge.boell.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]