მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1111 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

დემოკრატიული განათლებისა და დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამა (NIMD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ირაკლი ქობალია
 • მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქ. 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 298–24–56
 • ვებგვერდი: school.nimd.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა საზოგადოებაში და შექმნას საფუძველი პოლიტიკური პლურალიზმისათვის, ასევე საკანონმდებლო რეფორმების მხარდაჭერა და საქართველოში უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და მდგრადი დემოკრატიის ხელშეწყობა.

დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში - G3 (MSI)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მარის მიკელსონსი
 • მისამართი: თბილისი, მცხეთის ქ. 5
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 60 13 02
 • ვებგვერდი: goodgovernance.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • USAID-ის მიერ დაფინანსებული დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G3) პროგრამა მიზნად ისახავს ითანამშრომლოს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მმართველობის საკითხებში, რათა ხელი შეუწყოს ინსტიტუტების ხარისხისა და ეფექტურობისა და ინსტიტუციური ანგარიშვალდებულების ზრდას მოქალაქეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ.

დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა (UNDP)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნილ სკოტი
 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+99532) 225 11 26
 • ვებგვერდი: www.undp.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

ევროინტეგრაციის მიმართულება (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ივანე ჩხიკვაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროკავშირის ინსტიტუტების მონაწილეობისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინსტრუმენტების გამოყენებით, ფონდი თავის პარტნიორებთან ერთად მონიტორინგს გაუწევს საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და გაზრდის მთავრობის ანგარიშვალდებულების ხარისხს. ასევე, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ადვოკატირებას გაუწევს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებას,  უმცირესობათა უფლებებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ფონდი დაეხმარება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესწავლაში, რომ წარმოადგინონ ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევა და ხელი შეუწყონ პოლიტიკის ცვლილებას.

ევროპა და სამხრეთ კავკასია (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო ლეჟავა
 • მისამართი: თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ., 38
 • ტელეფონი: www.ge.boell.org
 • ვებგვერდი: www.ge.boell.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

ევროპის საბჭოს პროგრამა არჩევნებში საქართველოს მხარდასაჭერად (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მიზნად ისახავს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესობის პროცესის ხელშეწყობას, ადგილობრივი არჩევნებზე სადამკვირებლო ორგანიზაციების დახმარებას მათი მონიტორინგის ანგარიშების გაუმჯობესების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საექსპორტო დახმარების გაწევას, სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მონაწილეების ჩართულობით მაღალი დონის კონფერენციების ორგანიზებას, მედიის მიერ საარჩევნო პროცესების პროფესიული და მიუკერძოებელი გაშუქების პროცესის ხელშეწყობას, ამომრჩეველთა ცნობიერების გაზრდას საარჩევნო პროცესების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ და არჩევვნებში ახალგაზრდა ამომრჩევლების მონაწილეობის გაზრდას, არჩევნებში ქალი კანდიდატების  და ქალი ამორჩევლების მონაწილეობის გაზრდას.