მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები (DAAD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ელიზაბეტ ფენორი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
 • ტელეფონი: (+ 995 32) 292–09–26
 • ვებგვერდი: www.ic.daad.de/tbilissi/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • გერმანული ენის კურსების ჩატარება და გერმანული ენის პოპულარიზება

კონფლიქტების ტრასფორმცია (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ეთუნა ნოღაიდელი
 • მისამართი: თბილისი 0160, ზოვრეთის ქ. 38
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–04–67/68, (+995 32) 291–37–39
 • ვებგვერდი: www.ge.boell.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მხარს უჭერს დისკუსიებს თემებზე, რომლებიც კონფლიქტების წარმოშობოს მიზეზებს ეხება, ცდილობს განსაზღვროს როლი, პასუხისმგებლობა და გამონახოს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების შესაძლო გზები. ფონდი ხელს უწყობს კონფლიქტურ მხარეებს შორის საზოგადოებრივი საკონტაქტო ხიდების მშენებლობას და განვითარებას. ფონდი მოუწოდებს რეგიონალური თანამშრომლობისაკენ საზოგადოების მოდერნიზაციის და დემოკრატიზაციის საკითხებში.

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

 • მისამართი: თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
 • ტელეფონი: (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
 • ვებგვერდი: www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანებისთვის ევროპული დახმარების გაწევა ორი ათეული წლის განმავლობაში,

კრიზისების პრევენცია და პოსტ კრიზისული რეაბილიტაციის პროგრამა (UNDP)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნილს ქრისტენსენი
 • მისამართი: თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 251126
 • ვებგვერდი: www.undp.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • კონფლიქტის რეგიონებში გაეროს განვითარების პროგრამება უშუალოდ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მუშაობს. ჩვენი ყურადღების უმთავრესი საგანი ადამიანები და მათი სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებებია. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ნდობის აღდგენას და ვეხმარებით კრიზისის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას.

კულტურის დაცვის ელჩის ფონდი (აშშ–ს საელჩო საქართველოში)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ რთველიაშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995 32) 227-76-24
 • ვებგვერდი: georgia.usembassy.gov
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერება (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამით ევროპის საბჭო მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის საქმეების განხილვის პროცედურული გარანტიების გაუმჯობესებას და მოსამართლეთა თვითმმართველობის გაძლიერებას

მედიის განვითარების პროგრამა ( EPF)

მედიის მხარდაჭერის პროგრამა (OSGF)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ხატია ჯინჯიხაძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ჭოველიძის ქ. 10
 • ტელეფონი: (+995 32) 225–04–63
 • ვებგვერდი: www.osgf.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]; [email protected]
 • მედიაპროგრამა კვლავ უპასუხებს ისეთ მნიშვნელოვან გამოწვევებს, როგორიცაა მედია მფლობელობის გამჭვირვალობა, სარედაქციო დამოუკიდებლობა, პროფესიული განვითარება და ფინანსური მდგრადობა. ის თავის საქმიანობას წარმართავს წინა წლების მიღწევებსა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით და შეინარჩუნებს ორ პრიორიტეტულ მიმართულებას - ხარისხიანი პროდუქციის შექმნასა და მედია ადვოკატირებას. ამავე დროს პროგრამა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს მედიის სიცოცხლისუნარიანობას, ჟურნალისტურ განათლებასა და ახალგაზრდების ჩართვას აქტიურ ჟურნალისტიკაში.

მედიის საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამა (ICFJ)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ეკატერინე გურგენიძე
 • ტელეფონი:
 • ვებგვერდი: http://www.icfj.org/our-work/media-educational-exchange-program-georgian-journalists
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მედია გაცვლითი სასწავლო პროგრამის მიზანია დაეხმაროს ქართველ მედია მენეჯერებს პროფესიული ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესებაში. ისინი ამერიკის მედია ორგანიზაციებში სასწავლო ტურების და სტაჟირების გავლით უკეთ გაეცნობიან თავისუფალი მედიის უფლებებს და პასუხისმგებლობებს. პროგრამის მონაწილეები შეისწავლიან ამერიკული მედიის სამუშაო და ბიზნეს პრაქტიკას, თანამდეროვე მედიის ტენდენციებს, ჟურნალისტიკის სტანდარტებს, ასევე, მედია ინსტიტუტების და მედიის მხარდამჭერი მექანიზმების სპეციფიკას აშშ-ში.

მიგრაციის მართვის პოტენციალის განვითარების პროგრამა (IOM)

მმართველობა და დემოკრატია (GIZ)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: პეტრა სტრემპლატი
 • მისამართი: ელენე ახვლედიანის ხევიი 3 0103 თბილისი
 • ტელეფონი: (+995 32) 220–18–36
 • ვებგვერდი: www.giz.de/en/html/index.html
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • საჯარო ფინანსები და მენეჯმენტი, ადგილობრივი თვითმართველობა, სამართლებრივი გარემო და სასამართლო რეფორმა

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი (FLEX) პროგრამა (American Councils)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ქრისტინე მილორავა
 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის 27/29
 • ტელეფონი: (+995 32) 229–21–06; (+995 32) 291-32-52
 • ვებგვერდი: www.americancouncils.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX) არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის 10 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთათვის განკუთვნილი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც სრულად ფინანსდება აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. FLEX პროგრამის უპირველესი მიზანია, ამ ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის გააღრმავოს ურთიერთგაგება, რაც საშულებას აძლევს ახალგაზრდებს დააკვირდნენ და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეისწავლონ აშშ–ს მთავრობის სისტემა, ამერიკული ცხოვრების სტილი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ა.შ.