მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1112 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

დაუცველთა საცხოვრებელი და სათემო სახლების რეაბილიტაცია (დანიის ლტოლვილთა საბჭო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: პოლ მაკინტოში
 • მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
 • ტელეფონი: (+995 32) 223–24-37
 • ვებგვერდი: www.drc.dk
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მიზნად ისახავს ლტოლვილთა საცხოვრებელი ადგილის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას

დაცვის პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მილიონობით ლტოლვილის და მოქალაქეობის არმქონე პირების დაცვა

დახმარების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მიუსაფარი ადამიანების დახმარება თავშესაფრებით, საკვებით, წყლით, ჯანმრთელობისთვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფით

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობა)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ერისთავის ქუჩა 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 223-23-88, (+995 32) 225-11-30
 • ვებგვერდი: www.unicef.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პერინატალური, დედათა და ჩვილ ბავშვთა ჯანმრთელობა, იმუნიზაცია, კვება, წყალი და სანიტარია

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების პროგრამა (ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო)

დემოკრატიისა და მმრათველობის პროგრამა (USAID საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დანიელა რიფი
 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995-32) 254-40-00
 • ვებგვერდი: www.georgia.usaid.gov
 • ელ. ფოსტა:
 • დემოკრატიისა და მმრათველობის პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას. ასევე სამოქალაქო საზოგადოების როლის და მედიის თავისუფლების გაზრდით, ძლიერი დემოკრატიის დამკვიდრებას.