მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

საარჩევნო სისტემების ნდობის ამაღლების პროგრამა (IFES)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნერმინ ნიშიჩი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ნიკო ნიკოლაძის7
 • ტელეფონი: (+995 32) 299–93–09
 • ვებგვერდი: www.ifes.org/countries/Georgia.aspx
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა ითვალისწინებს  შესაძლებლობათა გაუმჯობესებასა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან (ცესკო) მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და მედიის საშუალებებისთვის ტექნიკური დახმარების საშუალებით; 

საგანგებო რეაგირების პროგრამა (CARE International in the Caucasu)

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროგრამა (გაეროს ლტოლვილთა უმღლესი კომისარიატი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: სიმონე ვოლკერი
 • მისამართი: თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 2ა
 • ტელეფონი: (+995 32) 238–62–02
 • ვებგვერდი: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d2e6
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი მიზნად ისახავს გაზარდოს მისი უნარი საგანგებო სიტუაციების მართვაში

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა (AIESEC)

 • მისამართი: თბილისი,ნუცუბიძის პლატო, 1 მ/რ, ბედიას ქ.
 • ტელეფონი: (+995 32) 233-38-44
 • ვებგვერდი: www.aiesec.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

საზაფხულო კურსი გერმანიაში (DAAD)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ელიზაბეტ ფენორი
 • მისამართი: თბილისი 0108, ზანდუკელის ქ. 16
 • ტელეფონი: (+ 995 32) 292–09–26
 • ვებგვერდი: www.ic.daad.de/tbilissi/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]

საზოგადოებრივი ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამა სამართლებრივი განათლებისთვის (PH International - საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თინათინ ებანოიძე
 • მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. # 17 ბ, სადარბაზო # 1, ბინა # 1
 • ტელეფონი: (+995-32) 223–33–38; (+995-32) 299-00-49
 • ვებგვერდი: www.ph-int.org/ge-calls/page/137/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია სამთავრობო სტრუქტურების, თემების, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევის მეშვეობით ხელი შეუწყოს მოზარდთა შორის დანაშაულის პრევენციის მიზნით აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპების დანერგვა-გაძლიერებას და საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას.

სამართალის, თავისუფლების და უსაფრთხოების პროგრამა (EU)

 • მისამართი: თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
 • ტელეფონი: (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
 • ვებგვერდი: www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება სისხლის სამართლის რეფორმების მონიტორინგის პროცესში

სამართლის და იუსტიციის მხარდაჭერა საქართველოში (giz)

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა – ACETT (PH International - საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მანანა უშვერიძე
 • მისამართი: თბილისი 0108, ნ. ნიკოლაძის 5, 1 სადარბაზო, 1 სართული
 • ტელეფონი: (+995-32) 299-91-81; (+995-32) 299-00-49
 • ვებგვერდი: www.civics.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია სკოლებში გააუმჯობესოს სამოქალაქო განათლების ხარისხი,რომელიც იქონიებს პოზიტიურ გავლენას ახალგაზრდათა ქცევებზე (და მათი მაგალითით უფრო ფართო საზოგადოებაზე), როგორც საქართველოს დემოკრატიული საზოგადოების აქტიურ ნაწილზე.პროგრამა მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა კურიკულუმის შემუშავება, მასწავლებელთა ტრენინგი, სტუფენტების სამოქალაქო აქტივობის წახალისება და სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობის აღქმის გაზრდა. 

სამოქალაქო განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (NDI)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თეონა ყუფუნია
 • მისამართი: თბილისი 0105, თაბუკაშვილის ქ.3
 • ტელეფონი: (+995 32) 293-58-30, (+995 32) 293–44–71
 • ვებგვერდი: ww.ndi.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • NDI  მხარს უჭერს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას საარჩევნო პროცესზე სადამკვირვებლო აქტივობების ტექნიკური მხარდაჭერით, მათ შორის გრძელვადიანი მონიტორინგით, საარჩევნო დღეს დაკვირვებით, ამომრჩეველთა სიების შემოწმებითა და ხმების პარალელური დათვლით. 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტი (ACCESS) EWMI

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თამარ ქაროსანიძე
 • მისამართი: თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ.5
 • ტელეფონი: (+995 32) 220 24 44
 • ვებგვერდი: www.ewmi-access.org
 • ელ. ფოსტა:
 • პროგრამის მიზანია (I) მოაქლაქეების ნდობისა და ჩართულობის გაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებში და (II) არასამთავრობო ორგანიზაციების სტაბილური განვითარების ხელშეწყობა.

საპარლამენტო პროგრამა (NDI)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო ვარდოსანიძე
 • მისამართი: თბილისი 0105, თაბუკაშვილის ქ.3
 • ტელეფონი: (+995 32) 293–58–30; (+995 32) 293–44–71
 • ვებგვერდი: www.ndi.org
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია საპარლამენტო ფრაქციების გაძლიერება, კონსტრუქციული პოლიტიკური დებატებსა და პარლამენტის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება ვორქშოფების, ტექნიკური დახმარებისა და სტაჟირების პროგრამების საშუალებით.ს