მიმდინარე პროგრამები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რაოდენობა
რეგიონების მიხედვით

ყველა რეგიონი

1050 ორგანიზაცია

ორგანიზაცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
სფეროების მიხედვით

ევროპის საბჭოს პროგრამა არჩევნებში საქართველოს მხარდასაჭერად (ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში)

 • მისამართი: თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 34
 • ტელეფონი: (+995 32) 291–38–70/71/72/73
 • ვებგვერდი: www.coe.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამა მიზნად ისახავს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესობის პროცესის ხელშეწყობას, ადგილობრივი არჩევნებზე სადამკვირებლო ორგანიზაციების დახმარებას მათი მონიტორინგის ანგარიშების გაუმჯობესების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საექსპორტო დახმარების გაწევას, სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მონაწილეების ჩართულობით მაღალი დონის კონფერენციების ორგანიზებას, მედიის მიერ საარჩევნო პროცესების პროფესიული და მიუკერძოებელი გაშუქების პროცესის ხელშეწყობას, ამომრჩეველთა ცნობიერების გაზრდას საარჩევნო პროცესების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ და არჩევვნებში ახალგაზრდა ამომრჩევლების მონაწილეობის გაზრდას, არჩევნებში ქალი კანდიდატების  და ქალი ამორჩევლების მონაწილეობის გაზრდას.

ევროპული ინტეგრაცია (ევროპის ფონდი)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ვახტანგ კობალაძე
 • მისამართი: თბილისი 0179. კავსაძის 3
 • ტელეფონი: +995 32) 225–39–42/43, 225-27-63/78/82;
 • ვებგვერდი: www.epfound.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროინტეგრაციის პროგრამა ხელს უწყობს სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდას საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში.

ეკო-გრანტების პროგრამა (EPF)

ეკოლოგიური კვალის პროგრამა (ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის წარმომადგენლობა )

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი სანადირაძე
 • მისამართი: თბილისი 0193, მ. ალექსიძის ქ. 11
 • ტელეფონი: (+995 32) 223–75–00
 • ვებგვერდი: wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • პროგრამის მიზანია შეამციროს ადამიანი საქმიანობის უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებაზე. ჩვენ ვმუშაობთ, სიცოცხლისთვის საჭირო რესურსების: მიწის, წყალის, ჰაერის ეკონომიურ და რაციონალურ მოხმარებაზე

ეკოლოგიური პროგრამა (ჰაინრიხ ბოელის ფონდი)

ეკონომიკის, ვაჭრობისა და საჯარო ფინანსების მართვის პროგრამა (EU)

 • მისამართი: თბილისი 0102. ნინო ჩხეიძის ქ.38
 • ტელეფონი: (+995 32) 294–37–63. (+995 32) 294–37–69
 • ვებგვერდი: www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • ევროკავშირის დახმარება ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონული განვითარების პოლიტიკას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონებისთვის განვითარების ახალი შესაძლებლობების შექმნას.

ეკონომიკური აღორძინების პროგრამა (USAID საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დაგლას ბალკო
 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995-32) 254-40-00
 • ვებგვერდი: www.georgia.usaid.gov
 • ელ. ფოსტა:
 • USAID-ის ეკონომიკური აღორძინების პროგრამის მიზანი არის ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური გარემოს შექმნა. მიმდინარე პროგრამა ფოკუსირდება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე.

ეკონომიკური განვითარება და დასაქმება (GIZ)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ენინტ ტვესტენ
 • მისამართი: თბილისი, ეხლენე ახვლედიანის ხევი #3
 • ტელეფონი: (+995 32) 220–18–35
 • ვებგვერდი: www.giz.de/en/html/index.html
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • კერძო სექტორის განვითარება

ეკონომიკური განვითარების პროგრამა (UNDP)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ნანობაშვილი
 • მისამართი: თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 251126
 • ვებგვერდი: www.undp.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარება გაეროს განვითარების პროგრამის პრიორიტეტებია საქართველოში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკურ აღმავლობას, რომელიც თოთოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება.

ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პროგრამა (UNDP)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ნინო ანთაძე
 • მისამართი: თბილისი 0179.ერისთავის ქ. 9
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 251126
 • ვებგვერდი: www.undp.org.ge
 • ელ. ფოსტა: [email protected]
 • გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, "მწვანე" გადაწყვეტილებათა დანერგვას და გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროში.

ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პროგრამა (USAID საქართველო)

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ჯილ კელი
 • მისამართი: თბილისი 0131. ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა 11
 • ტელეფონი: (+995-32) 254-40-00
 • ვებგვერდი: www.georgia.usaid.gov
 • ელ. ფოსტა:
 • USAID-ის ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ჰიდროელექტრო წარმოების სფეროში ახალი ინვესტიციების მოზიდვას. ასევე ბუნებრივი გაზის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებით ეკონომიკური გზონების განვითარებას და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მშენებლობით ენერგოეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობას

ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამა (EPF)