იცით რა არის სოფლობა?
ილია ჭავჭავაძე თვითმმართველობის შესახებ