სახელმწიფო გრანტები: მონიტორინგის შედეგები
იცით რა არის სოფლობა?
სსო–ები და სახელმწიფო: ფინანსური თანამშრომლობის ევროპული გამოცდილება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შემოსავლის წყაროები
სამოქალაქო აქტივიზმი
გსმენიათ საზოგადოება უღელის შესახებ?
რას ნიშნავს იყო კარგი მოქალაქე?
სამოქალაქო საზოგადოება და საზოგადოებრივი, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები
კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი
როგორი გინდა იყოს შენი ქვეყნის მოსამართლე?
იცით, ვინაა პირველი ქართველი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი?
დავით სარაჯიშვილი – პირველი ევროპული ტიპის მრეწველი