სიახლეები

სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა
შეხვედრა კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან
საქართველოს ოთხი მუნიციპალიტეტი ევროპულ ქარტიას შეუერთდა
შეხვედრა სექსუალური შევიწროებისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის განცხადება
მოძალადისთვის ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული კურსის დანიშვნა სავალდებულო ხდება
გენდერული ბიუჯეტირების საკითხები
მარია ლუგონესი: დეკოლონიური ფემინიზმისკენ
შირაკის და გეგარკუნიკის რეგიონებში სოციალურად დაუცველი ქალები კერვასა და ქსოვაში გადამზადდნენ
ტრენინგები ქალთა ლიდერობის შესახებ
ნივედიტა მენონი: სხეული
რა ზიანის მოტანა შეუძლია სახელმწიფო უწყებების არააკოორდინირებულად მუშაობას...
ქალების როლი ეკონომიკასა და მეწარმეობაში
შემაკავებელი ორდერების გამოცემის დინამიკა ანალიზსა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას საჭიროებს
განცხადება გენდერული უთანასწორობის და არაპირდაპირი დისკრიმინაციის პრაქტიკაზე
როგორ გავზარდოთ ძალადობის მსხვერპლთა მხრიდან პოლიციისადმი მიმართვიანობა
ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ფორუმი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდა
საქართველოს სახალხო დამცველი ქალთა მიმართ სექსისტურ გამონათქვამებს ეხმიანება
ქალთა მოძრაობის სოლიდარობა ინგა გრიგოლიას
PHR-ის ახალი კვლევა