სიახლეები

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის განცხადება უკანასკნელი დღეების მოვლენებზე
საჯარო დისკუსია ადრეული ქორწინების პრობლემაზე
გააძლიერე შენი ბიზნესი ქალთა გაძლიერებით
„კოალიცია თანასწორობისთვის“ ადრეული ქორწინების შემაშფოთებელ ფაქტებს ეხმიანება
ნანა ფანცულაია: აქტივიზმი ყოველთვის საფრთხეშია
ტრენინგები გენდერულ თანასწორობასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე
ნარგიზა ემანოვა აზერბაიჯანულ თემში ნაადრევი ქორწინების პრობლემის შესახებ
ქალთა მოძრაობის მხარდაჭერა ბსუ-ს სტუდენტებს
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
1325 ლოკალიზაცია საქართველოში
სახალხო დამცველი: თამაზ ფაციას გამონათქვამი დისკრიმინაციულია
შეხვედრა თემაზე: ოჯახში ძალადობა და პრევენცია
ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში
ქალთა მიმართ ძალადობა და მასთან ბრძოლის გზები
ქალთა გაძლიერების პრინციპების პრაქტიკაში დანერგვის ტრენინგი
ტრენინგი თემებზე: ოჯახში ძალადობა და არასრულწლოვანთა ქორწინება
კონკურსი თემაზე: ქალები ცვლილებებისთვის
პროექტის შემაჯამებელი ანგარიშის პრეზენტაცია
ქალგმირები (3 ამბავი) ჩვენება და დისკუსია
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ქალთა სექსუალური შევიწროება
სექსუალური შევიწროების პრეცედენტული საქმე სააპელაციო სასამართლოში
ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისთვის