სიახლეები

ადამიანის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არანებაყოფლობით მოთავსება უკანონოდ გამოცხადდა
„არავინ დარჩეს პროცესის მიღმა“
EMC: რა შეიცვალა 1 სექტემბრიდან შრომის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით?
ძალადობა და ფსიქიკური პრობლემები: არარსებული კავშირი?
GCRT: რჩევები ტრავმირებული ადამიანებისთვის
სახალხო დამცველის - არასრულწლოვანი მუშის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით
რჩევები ფსიქოლოგიური ტრავმის მქონე ადამიანების ნაცნობებისთვის
ათი წელი აგვისტოს ომიდან: დაზარალებულთა მდგომარეობა საქართველოში
PHR-ის ახალი კვლევა
ხელოვანები - სოციალური ცვლილებებისთვის
შეხვედრები ექიმებთან დასავლეთ საქართველოში
გერიატრიული პაციენტის პრობლემები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში
აუტიზმის სპექტრი და განვითარების სხვა დარღვევები
სსო-ების განცხადება, საქართველოში შშმ პირთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით
ოლგა კალინა: სისტემა, რომლისთვისაც არ არსებობ
ფსიქიატრიულში ადამიანის უკანონო მოთავსებისთვის საავადმყოფო 5000 ლარს გადაიხდის
ტრენინგი: წყალი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად
საინფორმაციო კამპანია სურსათის ეტიკეტირების თემაზე
Elli Foundation - ბავშვთა უსაფრთხო მგზავრობის შესახებ
ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების შედეგები
ტრენინგები გენდერულ თანასწორობასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე
შეხვედრები ექიმებთან პაციენტების ტკივილის მართვის საკითხებზე