სიახლეები

გააძლიერე შენი ბიზნესი ქალთა გაძლიერებით
პრაბჰატ პატნაიკის მოხსენება
სსო-ების მიმართვა მთავრობას ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის საკითხებზე
ეფექტური გადახდისუუნარობის სისტემის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში
ექსტრაქტივიზმი და ნეოექსტრაქტივიზმი: ერთი და იმავე წყევლის ორი მხარე
სახალხო დამცველის განცხადება მშრომელთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
სოციალური უფლებების ევროპული კომიტეტის დასკვნა საქართველოს შესახებ
ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში
ბიზნესის მართვის ტრენინგი შიდა ქართლში
EMC: რას ვითხოვთ, როდესაც ვსაუბრობთ შრომის უსაფრთხოებაზე?!
პროექტის ციკლის მართვის ტრენინგი
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა და მედიის როლი
მეწარმე ქალების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა