სიახლეები

ტრენინგი: ფინანსური მენეჯმენტი სოციალური მეწარმეებისთვის
ასოციაცია „ანიკა“: ახლა შენი დასაქმების დროა
ახალი კვლევები...
პროექტზე რეგისტრაცია: ბიზნესის გაძლიერება საქართველოს რეგიონებში
GDI - დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართვის სავალდებულოობის თაობაზე